ΑΔΕΙΑ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

farm

ΑΔΕΙΑ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Η ΤΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ αναλαμβάνει πλήρως  την διαδικασία για την αδειοδότηση της πτηνοκτηνοτροφικής επιχείρησης (τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, παραχωρήσεις από δασαρχείο ή από επικοισμό, ζωοτεχνικές μελέτες, ειδική οικολογική αξιολόγηση κλπ)

Η άδεια εξασφαλίζει στον Κτηνοτρόφο:

την δυνατότητα ένταξης σε όλα τα προγράμματα του ΠΑΑ,

– την δυνατότητα απόκτησης μητρώου εκμετάλλευσης

– την απρόσκοπτη διάθεση του γάλατος στην βιομηχανία

– την δυνατότητα ίδρυσης τυροκομείου για την κάλυψη των ίδιων αναγκών

–την δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα εξηλεκτρισμού

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται, ανάλογα με το είδος της κατασκευής και τη μορφή τους, στις ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Κατηγορία δεύτερη: 1) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου, για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία. 2) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών, για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης των προτύπων κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία. 3) Κατηγορία τρίτη: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Η  λειτουργία  των  κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων  που,  με  βάση  την  περιβαλλοντική  νομοθεσία,  κατατάσσονται  στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 (μεγάλης δυναμικότητας) υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης. Η λειτουργία  των  κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων,  που  με  βάση  την  περιβαλλοντική νομοθεσία,  κατατάσσονται  στην  κατηγορία  Β  (μεσαίας  δυναμικότητας),  υπάγεται  σε διαδικασία  γνωστοποίησης.  Η  λειτουργία  των  κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β (μικρής δυναμικότητας) υπάγεται σε διαδικασία γνωστοποίησης.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *