ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

bio

ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης ή ανά αριθμό

κατεχόμενων κυψελών/παραφυάδων, για την περίπτωση των μελισσοσμηνών, για να

αποζημιώνουν τους δικαιούχους για  το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες.

 

Βασικός Στόχος της Δράσης είναι:

-H προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής

ουσίας και μείωσης των ρύπων.

-H στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων.

-Η βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4.

-Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

-Η πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και η βελτίωση της διαχείρισης του

εδάφους.

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 

-Να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον

κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

-Να κατέχονται νόμιμα για κάθε έτος και για όλη την περίοδο δέσμευσης, τα αγροτεμάχια/βοσκότοποι, το είδος των ζώων, οι κατεχόμενες κυψέλες και

παραφυάδες που εντάχθηκαν στο Μέτρο 11.

-Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων και

το είδος των ζώων, τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων με τα

οποία εντάχθηκαν στο μέτρο.

-Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς

δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι

δεσμεύσεις της παρούσας.

-Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας.

-Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής.

-Nα δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα

αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

– Να τηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό

φάκελο δικαιούχου.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *