ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

farmer

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που σχετίζονται με τη γεωργική δραστηριότητα. Η Δράση συμβάλλει στην προτεραιότητα 4 – «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία».

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που αιτείται για ένταξη ο υποψήφιος πρέπει να είναι στην ΕΑΕ που ορίζει η Πρόσκληση, ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας).

Η προϋπόθεση του αρδευόμενου αγροτεμαχίου αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας συνεπώς πρέπει να τηρείται τόσο κατά την ένταξη όσο και σε όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

 

α) τα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια να κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης. Τα παραστατικά τεκμηρίωσης της νόμιμης κατοχής υποβάλλονται με ΕΑΕ.

β) Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη Δράση.

γ) Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων.

δ) Να υποβάλλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας αποτελεί η αίτηση πληρωμής.

ε) Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

στ) Να τηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο δικαιούχου.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *