ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

tractor image

Σχέδια βελτίωσης 4.1

Δράση 4.1.1 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης(Σχέδια βελτίωσης)

Δράση 4.1.3 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

 

Στόχοι των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 είναι:

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η άµβλυνση των επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή.

 

Δικαιούχοι δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 είναι :

Φυσικά πρόσωπα ( επαγγελµατίες αγρότες)

 Νοµικά πρόσωπα (με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας)

Συλλογικά σχήµατα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ.

 

Επιλέξιµες ∆απάνες για 4.1.1 είναι οι :

Ίδρυση, µετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπερά- τωση και εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.

Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται µε τη χρήση σπόρου.

Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων και περίφραξη φυτειών.

Αγορά καινούργιου ανθοκοµικού αυτοκινήτου. Αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού αυτοκινήτου.

Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, εξοπλισµού επικοινωνιών και γραφείου.

Γενικές ∆απάνες

 

Ανώτατο όριο αιτούμενου προϋπολογισµού για τη δράση 4.1.1

Για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα 500.000 ευρώ.

Για τα συλλογικά σχήµατα τα 1.000.000 ευρώ.

Επιλέξιµες ∆απάνες για 4.1.3 είναι οι :

Επενδύσεις που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, η περίφραξη και η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

Επενδύσεις που συµβάλλουν στη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της γεωργικής εκµετάλλευσης, δεξαµενές, η αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού διαχείρισης αποβλήτων, η περίφραξη και η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

Γενικές ∆απάνες.

Ανώτατο όριο αιτούμενου προϋπολογισµού για τη δράση 4.1.3

Για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα  τα 200.000 ευρώ.

Για τα συλλογικά σχήµατα  4.1.3 τα 500.000 ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης  για τη δράση  4.1.1 & 4.1.3 ανέρχεται έως 85%  του αιτούµενου προϋπολογισµού ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των Περιφερειών.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *