Εταιρικό Προφίλ

Η Εταιρία μας δραστηριοποιείται στους τομείς των Γεωργικών Μελετών και Συμβουλών για πάνω από 17 χρόνια.

Εδρεύουμε στην Αλεξανδρούπολη, με ένα δίκτυο γραφείων σε Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί, Φέρες , Σαμοθράκη, Σάπες Ροδόπης και Καβάλα.

Η εταιρία απασχολεί πάνω από 25 έμπειρους και επιστημονικά καταρτισμένους Γεωτεχνικούς, Οικονομολόγους και Μηχανικούς. Συνεργάζεται  με  15 Γεωπονικά γραφεία, εταιρείες, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, διασφαλίζοντας πολύπλευρες υπηρεσίες σε πάνω από 6.000 παραγωγούς.

Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και εγγεγραμμένη στο Μητρώο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, με αριθ. ΑΦ1062.

Από το 2015 πιστοποιημένο ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων καλλιέργειας) με πάνω από 2.300 δηλώσεις.

Με την πρώτη πρόσκληση για την Βιολογική Γεωργία από το 2004, πρωτοστατήσαμε στον Νομό Έβρου για την ενημέρωση των παραγωγών και την ανάδειξη της σημασίας των βιολογικών καλλιεργειών  στον πρωτογενή τομέα αλλά και τον ρόλο τους στην διατροφική αλυσίδα.

grain image

Η πορεία μας

Σε όλες τις προσκλήσεις των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ) συμμετείχαμε ενεργά καθοδηγώντας τους αγρότες του Νομού και συντάσσοντας τους φακέλους υποβολής υποψηφιοτήτων όπως: Σχέδια Βελτίωσης, Εγκατάσταση Νέων Αγροτών, Βιολογική Γεωργία, Βιολογική κτηνοτροφία, «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», κα.

Συμμετέχουμε στην εκπόνηση μελετών, παρακολούθηση και υλοποίηση Σχεδίων Αναγνώρισης & Επιχειρησιακών Σχεδίων, Ομάδων Παραγωγών,  σε εφαρμογές συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή AGRO2-1, 2-2.

Παίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο από το 2006 στην νομιμοποίηση και αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων-κτηνοτροφικών μονάδων. Εκπονούμε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση επέμβασης σε δασικές εκτάσεις και αδειοδότηση κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων.

Διαθέτουμε Εργαστήριο Εδαφολογικών Αναλύσεων, με τη δυνατότητα και επιτόπιων αναλύσεων στον αγρό για καλύτερα και άμεσα αποτελέσματα. Σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, στηριζόμενοι σε σύγχρονες εφαρμογές, δημιουργούμε έναν εδαφολογικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, ώστε να συμβάλουμε στο σχεδιασμό επιλογής καλλιεργειών και ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα.

Ξεκινήσαμε σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης την εφαρμογή του gaiasense, το Ελληνικό σύστημα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση για να παρέχουμε έγκυρες και αποτελεσματικές Γεωργικές Συμβουλές στον παραγωγό που θα οδηγήσουν σε σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία κατάθεσης φακέλου για ΕΣΠΑ/LEADER/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ σε ότι αφορά τον Πρωτογενή Τομέα και την Μεταποίηση.

Από το 2011 η εταιρία μας εξειδικεύεται στην ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Πάρκων μετρώντας πάνω από 100 ατομικά αγροτικά Φωτοβολταικά Πάρκα, 7 μεγάλα πάρκα πάνω από 15.000 στρέμματα συνολικά για Εταιρίες και Ενεργειακές Κοινότητες.

Η Εταιρία μας διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Αγροπεριβαλλοντικό Τομέα, Διεξαγωγή Εδαφολογικών Αναλύσεων και Ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Πάρκων σε συμμόρφωση με το Διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, διασφαλίζοντας την ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών μας.

grain image

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;