Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και εγγεγραμμένη στο Μητρώο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (αρ. μητρώου: ΑΦ1062)
Πιστοποιημένοι με ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
Πιστοποιημένος Φορέας για την υποβοήθηση των αγροτών. Συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ, για τα έτη 2022-2027
Η επιχείρηση ΤΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΜΘ εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση.